Vestermølle Møllelaug

formuleret af bestyrelsen i efteråret 2010.

Vestermølle Møllelaugs bestyrelses mål vedrørende brug af Møllehuset, Riddersalen og Laden med omgivelser på Vestermølle

 

Med udgangspunkt i

 

1)    Nøgleafsnit fra Lokalplan 119 vedtaget af Skanderborg Byråd 26.02.2003, kendt som Grundlov for Vestermølle,

2)    Vestermølle Møllelaugs vedtægter,

3)    Vestermølle Møllelaugs bestyrelses mål og visioner vedrørende muligheder i og omkring Møllehuset og Riddersalen med omgivelser, november 2004,

4)    Møllelaugets lejeaftale med Skanderborg Kommune og

5)    Møllelaugets medlemskab af Foreningen Vestermølle

 

ser Møllelaugets bestyrelse i oktober 2010 de kommende års arbejde ud fra følgende visioner:

 

01) Udvikle og pleje frivilligkonceptet, så engagerede medlemmer har lyst til sammen med bestyrelsen og ansat medhjælp at drive det møllehistoriske museum, Virtuelt Museum og vore lokaler i samspil med forpagter af Restaurant Vestermølle samt andre foreningsbrugere af vore mødelokaler.

02) Gennem information, dels offentlig og dels medlemsinformation, og indbydelse til oplevelser på Vestermølle at etablere kontakt til og dialog med interesserede borgere med henblik på at fastholde vore medlemmer og få flere medlemmer.

03) Etablere Vestermølle-traditioner gennem arrangement af årligt tilbagevendende begivenheder såvel med Møllelauget som indbyder som sammen med andre Vestermølle-foreninger og Restaurant Vestermølle - f.eks. Vestermølle Marked, ferietilbud til børnefamilier, filmaftener, Julemarked etc.

04) Udvikle besøgsprogram for børnehaver og folkeskolens yngste klasser.

05) Udvikle temadage for folkeskolens ældste årgange og ungdomsuddannelserne.

06) Løbende tilpasse en markedsføringsindsats for at tiltrække grupper, jf. punkt 05 i 2004-mål og visioner.

07) Styrke tilknytningen til vore netværk, f.eks. Møllehistorisk Forening og dens medlemmer, lokale kulturhistoriske interesser, erhvervsvirksomheder og -organisationer samt uddannelsesinstitutioner .

08) Generere ny viden med henblik på udbygning af Virtuelt Museum, herunder etablere en international konkurrence blandt mediefolk med basis i Virtuelt Museums fremtidsvendte del vedrørende Mad nok til Verden samt Energi- og klimaproblematikken.

09) Få dokumenter og andet materiale i Virtuelt Museum oversat til engelsk.

10) Med henblik på formidling have øje for relevant mølle-, egns- og familiehistorie samt områdets natur- og kulturværdier.

11) Have indflydelse på kommende indretning af Laden og dens efterfølgende anvendelse.

 

15.11.2010

JLC