Vestermølle Møllelaug


Møllelaugets foreløbige 10-årige historie, forhistorien inklusive

Vestermølle Møllelaug blev stiftet 31. marts 2004. Grundstenen blev lagt i 2001, da en gruppe på seks-syv borgere med interesse for opbygning af et kultur- og aktivitetscenter indledte en møderække.

Mange ideer - ingen penge
Ideer var der mange af. Det stod hurtigt klart, at det ville koste et tocifret millionbeløb at realisere dem. Men penge var der ingen af.

Kredsen bag Møllelauget var i 2004 øget til 40 medlemmer, og kontingentet blev på den stiftende generalforsamling 31. marts sat til 100 kroner årligt. Den ny forening havde fra start gennemarbejdede vedtægter og besluttede med det samme at få statsautoriseret revision og dermed en professionelt udarbejdet årsrapport.

Flere end 70 ansøgninger
Vedtægter og årsrapportens regnskab har været faste og givetvis nyttige bilag i de efterhånden flere end 70 ansøgninger om penge til Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle, der siden er sendt til fonde, firmaer, foreninger og myndigheder.

I de første år foregik fundraisingarbejdet alene for Møllelauget, siden også for Foreningen Vestermølle. Dens medlemmer er samtlige foreninger, der har lokaler stillet til rådighed af Skanderborg Kommune på Vestermølle.

32 millioner kroner
I juli 2011 er der til Møllelauget og Vestermølle i øvrigt skaffet godt og vel 32 millioner kroner. Heraf er cirka halvdelen investeret i Møllehuset og Riddersalen, som disponeres af Møllelauget efter aftale med Skanderborg Kommune.

Nordea Danmark-Fonden, i dag Nordea-Fonden, kom med den første donation til Vestermølle Møllelaug 30. marts 2008 - en check på ikke mindre end 2,5 millioner kroner. I alt har Nordea-Fonden doneret 4.798.000 kroner til Møllelauget. Skanderborg Kommune fulgte ved overrækkelsen i det gamle faldefærdige Møllehus op med en tale ved borgmester Jens Grønlund, som på kommunens vegne bebudede frigivelse af de førse 1,4 millioner kroner af i alt 6,0 millioner kroner indtænkt i de kommende års budgetter til Vestermølle-projektet. Herr ses fra venstre Jens Grønlund, Møllelaugets daværende formand Ulla Lynge Hansen, formand for Nordeas bankråd i Skanderborg-Hørning Ole Kofoed og filialdirektør Ronni Tønder, Nordea Skanderborg.

Den anden halvdel af midlerne er brugt på og i Vestermølles øvrige bygninger samt på bro- og slæbestedsanlæg ved søbredden i haven.

Laden fra 1841 sidste delprojekt
Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølles sidste større investeringsprojekt som led i renoveringsarbejderne er helårsisolering og indretning af den smukke klassicistiske lade fra 1841.
Her kan foreningerne på Vestermølle samt by og egn i det hele taget få et mulitfunktionelt rum i en sønær bygning, som håndværksmæssigt godt kan måle sig med pakhusene på Christianshavn, der i dag bruges som spisesteder, boglader og til mødeformål. Der satses på færdiggørelse af Laden og dermed de samlede renoveringsarbejder i første halvår 2012.

1.500 medlemmer, 75.000 besøgende
Ved årsskiftet 2010/11 havde Møllelauget 450 medlemmer, hvoraf cirka 30 aktivt medvirker til at passe og holde Møllehuset og dets udstillinger åbent for besøgende.

Alt i alt har cirka 1.500 mennesker tilknyttet foreningerne med hjemsted på Vestermølle deres jævnlige gang i de gamle bygninger ved søbredden.

Det samlede besøgstal på Vestermølle hen over 2011 ventes at blive på minimum 75.000.

Læs også:


Møllelaugets 2010-årsrapport med det reviderede regnskab