Vestermølle Møllelaug

Virtuelt Museum 
 • Danmarks historie
 • Erhvervsudvikling
 • Fremtiden globalt

Virtuelt Museum med et væld af oplysninger og illustrationer. De besøgende er oldebarn af Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, Søren Kissmeyer Nielsen, kontorchef i EUs landbrugsdepartement i Bruxelles, og hans spanskfødte, dansktalende kone Bareta Cordera Gonzales, der er ansat som tolk i EU.

Ovenover Kværnrummet, på det gamle kornloft, ligger Virtuelt Museum som en kontrast til fortællingerne om gamle dage nedenunder. 

Virtuelt Museum er IT og ny teknologi - også når det gælder fortællingerne om:
 • Danmarks historie gennem de seneste 500 år set fra Vestermølle
 • Dele af Danmarks erhvervshistorie gennem de seneste 150 år med udgangspunkt i bonden og andelspionéeren Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard mellem Skanderborg og Ry.

Virtuelt Museum beskæftiger sig også med Danmarks og verdens udvikling frem mod 2025 - under fire hovedoverskrifter:
 1. 1) Korn, mel og brød - er der brød nok til verden, set i lyset af en fortsatte befolkningsudvikling:
   • 300 millioner mennesker år 0
   • 1.000 millioner i 1850
   • 2.300 millioner i 1950 (trods to verdenskrige og den spanske syge, som krævede flere end 100 millioner menneskeliv)
   • 6.000 millioner i 2.000
   • 7.000 millioner i 2013
   • 9.000 eller flere millioner inden 2050
 1. Er det muligt både at klare udfordringen nævnt under 1) og samtidig lave afgrøder til en bioenergiproduktion, så kul, olie og naturgas kan udfases? Det kræver en fordobling af høsten på markerne kloden over inden 2050.
 2. Går økologi i spænd med kravet om en markant produktionsforøgelse? USA, Sydamerika, Indien og Kina satser på bioteknologi og gensplejsede afgrøder. Skal Danmark og EU gøre det samme?
 3. Hvem skal eje Danmarks jord i en fremtid, hvor den almindelige produktionsgård koster et trecifret millionbeløb og et ungt veluddannet par ikke har til udbetalingen?
Den tekniske del af Virtuelt Museum er lavet af Møller - Grafisk Tegnestue ved Hans Møller (til højre) og grafiker Magnus Gaarde