Vestermølle Møllelaug

Jørgen Lund Christiansen

 


Fra: Sendt: Til:


Bent Jacobsen < Bent.Ja cobsen@skanderborg        .dk> 23. august 2021 16:31

Jørgen Lund Christiansen

 

 

Til Møllelauget, att. JLC

 

Som bekendt gik et enigt økonomiudvalg ind for, at Møllelauget i samspil med Foreningen Vestermølle kunne opføre en ny udstillingsbygning på Vestermølle som ramme for et oplevelsesmuse um, hvor besøgende fra hele Danmark kan få viden om den erhvervsmæssige og politiske udvikling, der er baggrund for det velfærdssamfund, som Danmark er i dag. Fredningsnævnets nej til et sådant byggeri bør ikke være til hinder for, at en sådan udstilling etableres i vores kommune . Vi er bekendt med, denne holdning deles af mange af vore byrådskolleger og at der arbejdes på, kommunen vil stille Stuehuset på Vestermølle til rådighed for projektet - såfremt Møllelauget sammen med samarbejdspartnere og fonde kan skaffe midler til renovering af huset til formålet og efterfølgende påtager sig den daglige drift, som det siden 2010 har været tilfældet for Virtuelt Museum på Vestermølle. Vi håber, denne mail vil bidrage til, I på Vestermølle mobiliserer tålmodighed, indtil en politisk afklaring kan være her. I har udviklet en god ide, og den skal naturligvis realiseres i Skanderborg.

 

Venlig hilsen

Tage Nielsen og Bent Jacobsen


 

Venstre-medlem Skanderborg Byråd Bent Jacobsen

Søvejen 65, Stilling, 8660 Skanderborg

2124.1644, bent. jacobsen@skanderborg      .dk