Vestermølle Møllelaug

Stuehuset fra 1909 er med sin beliggenhed, indretning og arkitektoniske udtryk yderst velegnet som museum og velkomstbygning.

 

MUSEUM OG VELKOMSTBYGNING PÅ KULTUR- OG OPLEVELSESCENTER VESTERMØLLE

August 2021


Vestermølles Stuehus

Vestermølles ældre stuehus nedbrændte i 1909, hvorefter det nu- værende stuehus blev opført hvor det ligger i dag, højt på grunden mod nord. Stuehuset er i dag, med dets tilknytning til Oddervej, det første man som besøgende møder ved ankomsten til Vestermølle. Stuehuset er af Skanderborg Kommune erklæret bevaringsværdigt med en høj bevaringsværdi (SAVE værdi 3). Arkitektonisk er stuehu- set inspireret af den nationalromantiske byggestil med mange fine og originale detaljer.Oplevelsesmuseum og velkomstbygning for Vestermølle Bestyrelsen for Vestermølle Møllelaug ønsker at omdanne stuehu- set til museum, mødested og velkomstbygning. Historikere tilknyttet Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Museum Skander- borg har givet tilsagn om i samarbejde med Møllelauget at fortælle historien om det danske velfærdssamfunds baggrund og udvikling op til i dag. Huset tænkes desuden indrettet med forsamlingsrum og faciliteter til foredrag og kulturelle aktiviteter.

Med udstillinger og opholdsrum vil stuehuset være det sted, hvor besøgende kan mødes og søge information. Det bliver her, de mange rundvisninger af foreningsgrupper, turister, skole- og gymnasieklass- er og andre interesserede starter og slutter, og også her, der vil blive muligheder for at udveksle viden og drøfte fremtidens samfundsud- vikling.

 

Potentialet og fremtiden

Med den smukke beliggenhed orienterer Stuehuset sig med de primære opholdsrum mod udsigten over Skanderborg Sø. Forhav- en og terrænet med indkørsel og parkering skråner smukt ned mod søen mod sydvest.

Stuehuset er med sin beliggenhed, indretning og arkitektoniske udtryk yderst velegnet som velkomstbygning.

Med denne bygning som en integreret funktion og det første man møder, introduceres den besøgende helt fra indkørslen til Kultur- og Oplevelsescenter Vestermølle som en på samme tid større og mere overskuelig helhed.

Stuehuset orienterer sig mod udsigten over Skanderborg Sø og ligger flot ved indkørslen.


 

 

Stuehuset er det første den besøgende møder. Her introduceres den besøgende til Kultur- og Oplevelsescenter Vestermølle.

 

ANNA METTE EXNER ARKITEKTUR - GUDRUNSVEJ 78.3 - 8220 BRABRAND - T: (+45) 40 21 13 01 - E: AM@EXNERARKITEKTUR.DK - W: EXNERARKITEKTUR.DK