Vestermølle Møllelaug

Vestermølles udstillinger er 
baseret på Vandets kraft 


Der er tryk på, når turbinen kører.

Mølledammen har i århundreder været Vestermølles energidepot og Kværnrummet Møllehusets hjerte. Her er der i hvert fald i 500 år blevet malet korn til mel ved hjælp af vandets energi, frem til 1940 udvundet af et møllehjul, siden af en turbine.

Mens Møllehuset i 2009/10 blev totalrenoveret, blev turbinen skilt og hovedrepareret og er nu tilbage på den gamle plads i et nyt vandkammer neden for Mølledammen. 

Der er lavet et vindue med sikkerhedsglas fra Kværnrummet ind mod vandkammeret, så besøgende fra Kværnrummet kan se, hvordan vandets kræfter udnyttes.

400 liter vand i sekundet
Turbinen bruger, når den kører for fuld kraft, 400 liter vand i sekundet - eller 1.400 kbm i timen. Til sammenligning er det årlige vandforbrug i et gennemsnitsparcelhus på cirka 100 kvm. 

Højden på den vandsøjle, hvori turbinen sidder, har større betydning for energiproduktionen end vandmængden. Vestermølles vandsøjle er på fire meter - tre meters tryk over turbinen og én meters træk under turbinen.

63 millioner liter vand i sekundet
Til sammenligning har verdens mest producerende vandkraftværk, Itaipu på grænsen mellem Brasilien og Paraguay, en vandsøjle på 150 meter - 90 meter fald/tryk og 60 meter træk. Indtaget gennem 20 turbiner er på 63 millioner liter vand i sekundet! Det er faktisk rigtig meget vand. Itaipu-værket laver el til 85 pct. af Paraguay med seks millioner indbyggere og til næsten en fjerdedel af Brasilien med 200 millioner indbyggere. 

Vestermølle-turbinens kraft
Sådan til sammenligning: Turbinen på Vestermølle kan trække:

  • En stenkværn fra 1909. Den viste sig ved ibrugtagning i 2010 at være i overraskende god stand og maler i dag dansk konceptavlet brødhvede til kvalitets-fuldkornsmel - som under kontrol af Fødevareregion Vest og med smiley sælges i ét kg. pakninger fra Kværnrummet og Restaurant Vestermølle.
  • Den gamle stenkværn fra 1910 kører stadig fremragende ved CO2-fri energi fra Vestermølles mølledam og turbine.                  
  • En generator, som producerer jævnstrøm. En overgang i 1900-tallet producerede Vestermølle strøm til såvel egne bygninger som Riddersalen og nogle nabohuse længere oppe ad vejen mod syd samt til Vestermølles malkemaskine. I dag kan besøgende se, hvordan vandkraft - også - kan blive til el og dermed bl.a. lys og varme.
  • En valse, som har været brugt til at behandle havre til Vestermølles heste og kalve. Her først i 2011 er den under renovering - måske med henblik på valsning af maltbyg til lokale minibryggerier.
  • Et mindre savværk, som stadig står i Kværnrummet - og også er under renovering. Engang vil der på bestemte dage på Vestermølle igen ved vandkraft blive savet brædder ud af kævlestykker.

Værktøj og redskaber

Efter genindvielsen i 2010 er Kværnrummet også ramme for udstillinger af værktøj, redskaber og husgeråd benyttet især i 19-hundredtallet.