Vestermølle Møllelaug

Fokus på korn på arbejdende mølle

Kloden over dyrkes der årligt 2.000 millioner tons korn, heraf cirka ni millioner tons i Danmark -
mod kun godt fire millioner tons i 1950. Korn er den helt afgørende afgrøde, når det gælder
produktion af mad til i dag syv milliarder mennesker.
"At fortælle kornets historie - ud fra en vinkel om, hvorvidt vi stadig kan brødføde flere og flere
mennesker på jorden." Det var den opgave, museumsinspektør Jens Aage Søndergaard, Dansk
Landbrugsmuseum Gl. Estrup, påtog sig, da han i efteråret 2011 sammen med sine medarbejdere
lovede inden påske i år at udvikle en udstilling til Møllemuseet på Vestermølle ved Skanderborg Sø.

Arbejdende mølle med karakter
Da Jens Aage Søndergaard fik mast sig vej gennem de mange mennesker, der skærtorsdag var
kommet for at overvære åbningen af udstillingen, kunne han sammen med Møllelaugets bestyrelse
konstatere at:
  • Kværnrummet – udover at give den besøgende mulighed for på underholdende vis at se,
    høre, røre og lære – har fået mere karakter af arbejdende mølle
  • udstillede genstande sammen med film på tre skærme og tekster på kornsække giver basis
    for formidling om både dyrkning og anvendelse af korn historisk og i fremtiden.

Fra indvielsen af udstillingen om korn skærtorsdag 2012.

God fortælleramme
Møllen er en rigtig god fortælleramme, sagde Søndergaard, der blev takket for et spændende
arbejdsresultat og godt samarbejde af Møllelaugets formand Jørgen Lund Christiansen. Han bød
de flere end hundrede fremmødte på de gode kornprodukter øl, whisky og brød fra Restaurant
Vestermølle. 

Spelt, sorthavre, tricitale og soja
Hvordan ser spelthvede, sorthavre, triticale og sojabønner ud - og hvad bruges afgrøderne til?
Udstillingen i møllemuseet giver i noteform svar herpå. De nævnte afgrøder er sammen med byg,
havre, hvede, rug, majs, raps, sojaskrå, ris, solsikkefrø, ærter og hestebønner udstillet i må-gerne-
røre beholdere.

Korn, fem arter - fra venstre øverst og med uret: Sojabønner, triticale, spelthvede sorthavre og hvede.

700 mølleord og -begreber
Samtidig er der etableret forbindelse til en digital mølleordbog med underholdende og oplysende
tekster og illustrationer om 700 mølleord og -begreber. Den er udviklet af Øhavsmuseet i Faaborg.

Indpasset i eksisterende udstillinger
Det er lykkedes at få det hele indpasset i de eksisterende udstillinger, herunder Virtuelt Museum på
kornmagasinet over møllen, og med vandturbinen som trækkraft for den gamle stenkværn,
jævnstrømsgenerator og båndsav i kværnrummet. 

Situationer fra museet i Kværnrummet og Virtuelt Museum