Vestermølle Møllelaug

Fire debatfilm 

Den besøgende kan på Vestermølle på storskærme eller, for gruppers vedkommende i et mødelokale på filmlærred, se fire debatfilm. De er lavet af den erfarne film- og TV-mand redaktør Flemming Nørregaard, selskabet Sydproduktion ApS, med udgangspunkt i oplæg fra Virtuelt Museum på Vestermølle.

Film nr. 1: Korn, mel - og brød til verden. Snart er vi syv milliarder på kloden, og frem til 2050 ventes det, at vi bliver 170.000 flere - hvert døgn! Kan vi på de 11-12 pct. af jordens overflade, der kan dyrkes, lave mad nok til så mange flere munde?

Film nr. 2: Økologi og/eller bioteknologi/GMO-afgrøder. Hvilke dyrkningsmetoder kan, vil og må vi tage i anvendelse for at producere den ønskede og sundhedsmæssigt rigtige kost i de nødvendige mængder?

Film nr. 3: Natur, miljø - energi og klima. De fossile brændsler skal udfases for at reducere klodens udslip af CO2. Det stiller krav til større produktion af alternativ energi: vandkraft, solenergi, jordvarme, bølgeenergi og vindkraft bl.a. Men det går slet ikke uden produktion af bioenergi også - hvilket betyder konkurrence mellem energi- og fødevaresektorerne om klodens skov- og landbrugsjord. Bliver vi for mange på kloden, er der jord nok?

Film nr. 4: Strukturudvikling - overlever selvejet i dansk landbrug? Der bliver færre og færre landbrug - forventeligt fra cirka 12.000 produktionsbedrifter i 2011 til under det halve i 2025. Mange landbrug kommer til at koste trecifrede millionbeløb. Kan det overhovedet lade sig gøre for et ungt par at spare op til at overtage en sådan bedrift? Og hvis ikke, hvad så? Vil vi acceptere, at f.eks. kapitalfonde skal eje dansk landbrug - og dermed Danmark, altså jorden? Hvilke andre muligheder er der?


Indleder og ordstyrer
Møllelauget stiller indleder og ordstyrer til rådighed for grupper, der i forbindelse med et Vestermøllebesøg vil bruge tid på en debat i forlængelse af en eller flere af filmene.

Læs mere på midtersiderne i VestermølleAvisen Land & Folk.