Vestermølle Møllelaug


Stryget

Stryget på mølledammens sydvesthjørne blev anlagt og taget i brug i foråret 2010. Da sommeregnen kom, blev det sat på prøve og måtte udbedres.

I forbindelse med renoveringen af Vestermølle kom der med basis i EU-regler påbud om at renovere Sønderbækken øst for Vestermølle og igen skabe adgang for gydende fisk til at gå op i det 1900 meter lange vandløb. Den mulighed blev for århundreder siden afbrudt ved anlæg af mølledam og mølle.

Vandstrømmen gennem møllen falder fire meter, før det ledes gennem Vestermølles gård ned til Skanderborg Sø. Ved møllestilstand blev vandet ledt fra dammen ad et fald på to meter og videre ad Sønderbækken til søen.

En brink anlagt ned gennem mølledammen reducerede dens overflade væsentligt, hvilket har mindsket vandressoiret og dermed den tid, turbinen kan drive stenkværn, generator m.v. i Møllehuset.

Påbuddet medførte:
  • Inddragelse af op imod en tredjedel af mølledammens areal ved anlæggelse af en brink ned gennem dammen. Syd for brinken løber nu en bæk, som fortsætter i et stryg gravet ind i den for mange år siden anlagte skråning/dæmning ved dammens sydvesthjørne og herfra videre ad Sønderbækken ned gennem Vestermølles Sydhave forbi Riddersalen og ud i søen.
  • Inddragelse af hovedparten af Sønderbækkens vand til det nu kontinuerlige vandløb, som på intet sted må have en højere stigning/et fald end to procent.
  • Etablering af vandløb gennem engen øst for Oddervej og samtidig anlæg af et okkerudfældningsanlæg for at forbedre vandkvaliteten. Tidligere skulle vandet på en 70 meter lang strækning sive igennem engen uden mulighed for fanuapassage.

Sønderbæk-renoveringen omtales uddybende på Skanderborg Lystfiskerforenings hjemmeside www.sandarten.dk

Arbejdet blev forestået af et grønt partnerskab bestående af Lystfiskerforeningen, Aktiv Fritid Skanderborg, Vestermølle Møllelaug, Danmarks Naturfredningsforening, Destination Skanderborg, Friluftsrådet samt Skanderborg Kommune med sidstnævnte som operatør i samspil med Hedeselskabet.