Vestermølle Møllelaug

Skrevet om Vestermølle

Over tid har Møllelauget præsenteret Vestermølle på tryk i forskellige sammenhænge:

2017:Gruppebesøg 2017 Gruppebesøg 2017.

2016:Gruppebesøg 2016 Gruppebesøg 2016.

2016: Land & Folk 2016 Land & Folk 2016.

2011: Folderen Vestermølle ved Skanderborg Sø - det oplagte gruppeudflugtsmål. Se kontaktoplysninger på bagsiden.

2010: VestermølleAvisen Land & Folk, som blev udgivet og omdelt til alle husstande i Skanderborg Kommune samt Solbjerg- og Hasselager-områderne i Århus Kommune. Avisen har ligget fremme til selvbetjening i Møllehuset og Restaurant Vestermølle. En ny udgave planlægges til udgivelse foråret 2012.

2009: Hæftet Vestermølle ved Skanderborg Sø, som er lavet for Foreningen Vestermølle med henblik på fundraising til det samlede Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle.

2006: Møllelauget fik for penge fra Nordea-Fonden trykt en folder om et Kulturprojekt på Vestermølle, som kunne vedlægges ansøgninger til fonde, firmaer og foreninger. I folderen citeres bygningsrådgivere for udtalelser om, at budgettet for en samlet Vestermølle-renovering ville løbe op i 17 millioner kroner. Den samlede pris, inventar og indretning af bygningerne inklusive, bliver på 33 millioner kroner.