Vestermølle Møllelaug


På pilgrimsvandring fra Vestermølle til Gudenaa

Med støtte på 100.000 kroner fra Nordea-fonden udarbejder Vestermølle Møllelaug i de kommende
måneder et projekt, der har fået arbejdstitlen Pilgrimsnature for alle. Fra foråret 2013 indbydes
børn, unge, forældre og ældre på oplevelsesture fra Vestermølle ved Skanderborg Sø ud i en del
af Østjylland, der er rig på historie, kultur og natur. Der kan rejses til fods, på cykel, med bus og tog
eller i bil - og sådan, at også handicappede kan være med.

Pilgrimsnature for alle realiseres i partnerskab med det større projekt OplevGudenaa, som er i færd
med at udvikle modeller og koncepter for formidling, faciliteter, tilgængelighed og oplevelser langs
med og ud fra Gudenaaen. Nordea-fonden har støttet dette projekt med 5,3 millioner kroner.

Pilotprojekt
Etableringen af Pilgrimsnature for alle følges af OplevGudenaa som et pilotprojekt. På basis af de
erfaringer, der indhøstes, laves en drejebog, som stilles til rådighed for lokale grupper, som vil lave
oplevelsestilbud andre steder langs Gudenaaen.

Det er fint at tage på pilgrimsvandring ad Caminoen i Spanien. Men både lokale og gæster udefra
kan med udgangspunkt i Vestermølle, alene eller sammen med familie og/eller venner, få opladet
batterierne og afrimet sjælen også i det østjyske søhøjland - og i tilgift få både gode oplevelser og
viden med herfra.

IT-platformen er udviklet
Pilgrimsnature for alle får den IT-platform, som Oplev Gudenaa har udviklet, stillet til rådighed.
Undervejs på pilgrimsruten vil der på punkter af historisk, kulturel eller særlig naturmæssig art
på pæle være QR-koder, så den besøgende via smart-phones kan downloade korte tekster og i nogle
tilfælde også små film om stedet.

Både Møllelauget og OplevGudenaa vil på hjemmesider beskrive Pilgrimsnature for alle, så den
enkelte vandrer kan planlægge og forberede sin helt egen tur optimalt. Tilbuddet kan selvfølgelig
også benyttes stykkevis og delt. Der etableres en blog, hvor vandrere kan give egne erfaringer og
råd videre til andre.

Hvem vil være med?
Møllelauget går nu i gang med at lægge den endelige rute. Der tages kontakt til en række lodsejere,
foreninger, institutioner, menighedsråd, overnatningssteder m.v. for med hver enkelt, som berøres,
for at aftale adgang og medvirken.

Partnerskabet bag Pilgrimsnature for alle tæller repræsentanter for Vestermølle Møllelaug,
Naturstyrelsen, Destination Skanderborg, AQUA, Skanderborg Kommune samt Skanderborg
Museum - og er åbent for andre relevant interesserede.

 
Partnerskabet bag Pilgrimsnature fra Vestermølle til Gudenaa indbyder børn, unge, forældre og
ældre til historie-, kultur- og naturoplevelser året rundt.


Kontaktpersoner:
" Projektchef Frans Richard Bach, Nordea-fonden, 3333 2717
" Knud Erik Hesselbjerg, OplevGudenaa, 4028 0563
" Jørgen Lund Christiansen, Vestermølle Møllelaug, 4050 0333