Vestermølle Møllelaug

Okkerhytten og Jernkilden

Ved Vestermølle, mange andre steder i Danmark og ud over kloden er der okker og myremalm.

 • Okker indeholder mellem 10 og 20 pct. jern
 • Det er 40.000 år siden, okker første gang blev brugt som farve på hulemalerier
  i Sydafrika - en teknik, der kendes fra alle dele af verden.
 • Slippes okker ud i vandløb og søer, har vi et miljøproblem med fiskeæg, der ikke klækker
  og fiskegæller, der klistres til.
 • I århundreder er der udvundet pigment af okker, hvis farver fra gylden til rød præger
  bygninger mange steder i verden.
 • Gennem 2300 år frem til for 200 år siden blev dansk myremalm med et jernindhold
  på cirka en tredjedel brugt til fremstilling af jern til sværd og redskaber.


Det nævne og meget mere er basis for et okkergalleri i en Okkerhytte tegnet af arkitekt
Anna Mette Exner og opført af Vestermølle Møllelaug i 2016 "svævende" over en
okkerdam på Vestermølle ved Skanderborg Sø.

Okkerhytten ligger ved siden af helligkilden Jenkilden, hvis vand - i føle overleveringerne -
har helbredende kraft. Her skulle lamme have smidt krykkerne, blinde være blevet seende
og andre sygdomme, endog kærestesorg, kureret.

Okkerhytten er også en Naturrum, hvor vandrende i områdets unikke natur kan tage sig et
hvil i læ for sol, vind og regn.

Rummets udstillinger er gengivet i filerne under overskriften Okkergalleriet. Her fortælles
også om finansiering og tilblivelse af bygningen og udstillingerne.

Indvielsen af Okkerhytten og genindvielsen af Jernkilden fandt sted Valborgaften 30.april 2016.
Regionsråds-. og sygehusformand Bent Hansen, kulturudvalgsformand
Tage Nielsen, Skanderborg, arkitekt Anna Mette Exner, fondsformand Kjeld Larsen,
formand for Skanderborg Museum Jørgen H. Lorenzen og Niels Ebbesen koret medvirkede.

Talernes manuskripter og billeder fra indvielsen m.v. gengives vedstående.