Vestermølle Møllelaug

Okkerdammern, Vestermølle


Jernkilden, helligkilden ved Vestermølle


Fundamentet til den "svævende" Okkerhytte ved Vestemølle


Det præfabrikerede hus blev kørt til Vestermølle i flere omgange,
her de største elementer med Riddersalen i bagrunden

Første delement kranes på plads

...og andet delelement

Sydøsthjørnet er fæstnet til stålrammen


Det går stærkt nu


Klar til sidste delelement, så nordøsthjørnet og hele huset kan lukkes

Efter halvanden time er huset - næsten - lukket

Klar til udvendig beklædning med sortmalede brædder.

Inden påske lægges gulv, elektrikeren trækker ledninger, og væggene beklædes

Hen over Okkerdammen fra både syd og nod etableres halvanden meter brede broer. Her kranes fundamenter på plads

Huset blev straks taget i brug