Vestermølle Møllelaug

Okkerhytte


Møllelauget arbejder på at bygge en Okkerhytte hen over slugten syd for Mølledammen, ind mod Jernkilden og Kærlighedsbænken. Se beretningsomtalen under referat fra generalforsamlingen 2013 under Medlemmer. Arkitekt Anna Mette Exner har lavet en foreløbig skitse til et undervisningslokale i naturen, altså Okkerhytten.

Se tegningerne herunder.
Okkerhytte-Exner-skitse.pdf