Vestermølle Møllelaug

Firmamedlemskaber

Møllelauget tilbyder virksomheder, foreninger og myndigheder særlige støttemedlemskaber eller sponsoraftaler. Prisen er 15.000 fradragsberettigede kroner pr. år.

Til gengæld for et sådant medlemskab giver Møllelauget på storskærm i Kværnrummet virksomheden mulighed for at fortælle om sig selv i en kort præsentationsfilm, som også bringes her på hjemmesiden.

Firmamedlemmer kan benytte Møllehusets mødelokaler.

Møllelaugets oplysningsfelt omfatter forhold som:

  • Kan kloden blive ved med brødføde sig selv, når den fortsat hastigt voksende verdensbefolkning tages i betragtning?
  • Har vi jord nok på kloden til både at lave mad nok og råvarer til en bioenergiproduktion, der kan udfase anvendelsen af kul, olie og naturgas?
  • Hvordan forholder vi os, set i lyset af det netop nævnte, til økologi og brug af bioteknologi, herunder dyrkning af gensplejsede afgrøder?
  • Hvem kommer til at eje Danmarks jord i fremtiden, når almindelige produktionslandbrug koster trecifrede millionbeløb?