Vestermølle Møllelaug

Generalforsamling 2013
Møllelaugets generalforsamling 17. april 2013 var traditionen tro velbesøgt. For første gang kunne årsmødet holdes i Laden efter den gamle bygnings istandsættelse i 2012. De mange fremmødte fik glæde af projektorer, lærreder, lys- og lydanlæg samt rummets rigtig gode akustik. Efter generalforsamlingen stod Restaurant Vestermølle for en anretning, som blev god PR for spisestedets formåen i nu fem forskellige møde- og selskabslokaler med en samlet kapacitet på op imod 400 spisende gæster.

Læs referatet 2013

Frivillige medlemmer står for dagligdagen på Vestermølle

I april 2010 kunne Møllelauget for første gang holde generalforsamling i egne rammer, her i møde- og festlokalet over restauranten i Møllehuset.

Der er lagt rigtig mange frivillige arbejdstimer i etablering af Møllelauget - og der bliver brug for endnu flere. Driften af Møllehuset med udstillinger og Virtuelt Museum kræver bemanding, i store dele af året endda syv dage om ugen, i det daglige fra 15 til 18, lørdage fra 14 til 18 og søndage fra 11 til 17.

Hertil kommer værtskab for besøgsgrupper også uden for de nævnte tider.

Cirka 30 af medlemmerne har meldt sig til at give en hånd med for at få Møllehuset til at fungere. Uden denne indsats kunne tingene ikke fungere.

Et eksempel på frivilliges arbejde: Det gamle springvand i gården, i mange år brugt som blomsterkumme, blev sat i stand af frivillige, som her præsenterer resultatet - samme dag, som Vildtbanestenen blev afsløret på Vestermølle. Fra venstre ses Jørn Bjerremand Mikkelsen, Per Nielsen og Carl Edward Nøhr Rasmussen. Grupper af frivillige har istandsat den gamle kværn og arbejder på andre maskiner i Kværnrummet, har lavet udendørsarbejder omkring mølledammen m.m.m.

Frivilligt, uegennyttigt arbejde
Der er virkelig tale om et frivilligt og uegennyttigt virke, for alle frivilligmedlemmer gives fra start garanti på to felter:
  • Indsatsen er absolut ulønnet
  • Der er heller ikke noget, der hedder kørselsgodtgørelse.

Lønnen: At være med i et fællesskab
Lønnen ligger alene i muligheden for at være med i et fællesskab, herunder at møde og få snakket med både lokale ligesindede og de gæster, der besøger Møllehuset.

Et par gange om året indbydes frivilligmedlemmerne til et særligt arrangement, hvor der gøres status og ses på fremtidige udfordringer. Her rundes af med et indlæg ved en gæsteforedragsholder, eller der køres til en anden adresse for her at få inspiration til det videre arbejde.

Har du lyst til at være med, så kontakt bestyrelsen - hvad enten det gælder opbakning gennem tegning af et medlemskab eller mulighed for også at give en hånd og nogle timers indsats.

I gamle dage var der tre springvand på Vestermølle, og de fik alle vand fra Holtzbækken, der gennem en kanal hen forbi Vestermølles stuehus blev ledt til mølledammen. Det gav mere kraft og energi til først møllehjulet, siden turbinen. For tiden er Holtzbækken ført tilbage til sit oprindelige løb ud i Skanderborg Sø. Der er i disse år større forståelse for dette hensyn end ønske om at vise et stykke erhvervs- og kulturhistorie. Holtzbækkens indløb til Vestermølle lå højere end haven foran stuehuset, så der var basis for - uden brug af pumpe - her at lave et springvand, der blev forsynet gennem en slange fra kanalen. Bassinet står der endnu, men nu som blomsterkumme. Fra denne springvandskumme blev vandet i slanger i store dele af 1900-hundredtallet ført videre til to andre springvand, hhv på gårdspladsen og i Sydhaven. Kummen i haven er væk, men det gamle springvand i gården overlevede - også som blomsterkumme, før det blev tætnet og sat i stand, se herover. Et springvand skal passes. Støv og skidt finder selv vej. Gårdens sten hopper næsten selv derop - i hvert fald, når der er børn til stede, og deres forældre ikke stopper dem. Hvorfor gør de i grunden ikke det? De kan jo ikke vide, at Møllelaugets medarbejder Lennart Frederiksen indimellem smider sokker og sko og gør rent. Han sørger også for at fylde på eller pøse væk - alt afhængig af, om det er tørke- eller regntid. For nu om stunder kommer vandet fra den kommunale forsyning, og der står el bag springet...