Vestermølle Møllelaug

Moderne formsprog med skæve linjer
i Vestermølles klassicistiske lade fra 1841


På mandag 27. februar iværksættes en tranformering af den klassicistiske 300 kvm. store lade fra
1841 på Vestermølle ved Skanderborg Sø:
  • Huset istandsættes og isoleres til helårsanvendelse med respekt for den oprindelige
    arkitektur.
  • Samtidig opføres i laden to "skulpturer" i form af selvstændige bygninger, hhv et anretterkøkken
    og et toiletafsnit.
Der er inklusive omkostninger og moms tale om et arbejde til 4,9 millioner kroner. Hovedsponsor
er Realdania, mens Foreningen Plan-Danmark, Fællesfonden og Nordea Skanderborg/Hørning samt
Skanderborg Kommune er blandt projektets øvrige bidragydere.
Forslaget er udarbejdet af arkitekt Anna Mette Exner, Brøgger Arkitektfirma i Århus,
i samarbejde med Skanderborg Kommunes arkitektfirma Frost Larsen og Tri Consult ingeniører.
Anna Mette Exner fortæller om udgangspunktet for og løsning af opgaven:

Kontrast til Ladens storhed
"Laderummets store attraktion er bygningens voluminøse, enkle og arketypiske hovedform samt
den fantastiske og originale tømmerkonstruktion. For arkitektonisk at spille op til og forstærke
disse iboende værdier, er to nye af praktiske årsager nødvendige bygningselementer udformet i
kontrast hertil - med anderledes glatte materialer i et moderne formsprog med skæve linjer, der
bryder tømmerkonstruktionens faste rytme. Detaljeringen er præcis og stram i modsætning til
Ladens grove og ujævne overflader. Udformningen af elementerne er tilpasset funktionerne, og
tekniske installationer er efter behov anbragt i "hætter" over de to elementer.
De to skulpturer står som to selvstændige og forskellige væsener, i hver sin ende af rummet, og
danner kontrast til Ladens storhed og tømmerkonstruktionens storslåede rytme."


Aflevering 17. august
Håndværkerne skal aflevere Laden 17. august. Herefter vil Vestermølle og Skanderborg samt
områdets foreninger, erhvervsliv og borgere have et unikt multifunktionelt rum. Det vil året rundt
kunne benyttes til møder, seminarer, udstillinger, koncerter og sammenkomster. Restaurant
Vestermølle vil betjene gæster i Laden, ligesom det er sket i Møllehuset og Riddersalen siden
åbningen af disse bygninger i august 2010.
Projektet er afslutningen på en omfattende restaurering og ombygning af Vestermølle, der i dag
fungeret som kultur-, aktivitets- og formidlingscenter.

Illustrationer:Laden på Vestermølle illustrationer.pdf

Fotos og tegninger i vedhæftede folder kan frit anvendes. Tegningen nederst på side 3 giver et
billede af et rum istandsat med respekt for oprindelig byggestil for 171 år siden og Anna Mette
Exners modspil anno 2012. Kontrastløsningen bringer tanken hen på istandsættelsen af
Koldinghus, som blev forestået af Exnerfamilien.