Vestermølle Møllelaug

Yara-prisopgaveidé
fostret på Vestermølle


Yara Danmark har tegnet sig som firmamedlem i Vestermølle Møllelaug. Det er sket samtidig med, at Yara Danmarks norske moderselskab, Yara International ASA, gennem en tre-årig sponsoraftale har givet International Federation of Agricultural Journalists, IFAJ, mulighed for i 2011, 2012 og 2013 at udskrive prisopgaver blandt 5.000 fødevare- og landbrugsjournalister i 30 lande.
Forbindelsen fra Vestermølle ved Skanderborg Sø til IFAJ er formanden for Vestermølle Møllelaug, Jørgen Lund Christiansen. Han har siden 1999 for Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister været deltager i IFAJs årskongresser rundt om i verden. Jørgen Lund fortæller:
"IFAJs præsidium har gennem et par år opfordret mig til at finde en samarbejdspartner og sponsor til en prisopgave. Det var oplagt for mig at tage udgangspunkt i fremtidsdelen på Vestermølles virtuelle museum, der er lavet af PhD og seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet. Her stilles bl.a. disse spørgsmål:

  • Kan vi skaffe mad til en fortsat stigende verdensbefolkning - fra én milliard i 1850, til mere end to milliarder i 1950, seks milliarder i 2000, syv i 2012 og ni milliarder inden 2050?
  • Kan det globale land- og skovbrug samtidig - og på et miljøforsvarligt grundlag - levere råvarer til den bioenergiproduktion, som efterspørges for at reducere forbruget af fossile brændsler og dermed CO2-udledningen?
  • Hvordan implementere ny viden om f.eks. bioteknologi/GMO i et bæredygtigt landbrug?"
Den oplagte partner
"Der skal næringsstoffer til i afmålt og korrekt mængde for at få optimale afgrødeudbytter, og derfor var det ligetil at foreslå Yara som IFAJs samarbejdspartner", siger Jørgen Lund - og tilføjer: "Det var samtidig afgørende, at de årlige prisvindere findes at et uvildigt dommerpanel, og det accepterede Yara omgående og som en selvfølge. Set fra Vestermølle er det spændende, at Henning Otte Hansen har påtaget sig posten som formand for det internationale dommerpanel. Vi vil i Møllelauget følge konkurrencen, linke til vinderopgaverne på vores hjemmeside og bruge den viden, projektet kaster af sig."

Projektchef Mogens Nielsen, Yara Danmark, glæder sig over samarbejdet med både IFAJ og Virtuelt Museum på Vestermølle, som siden åbningen i 2010 har haft 3.000 besøgende og venter flere i år. "Der er brug for et sådant debatsted, der overlader det til den enkelte selv at finde sine holdninger - men på et oplyst grundlag. Yara Danmark støtter derfor gerne op om informations-, kursus- og mødefaciliteterne på Vestermølle", siger Mogens Nielsen.