Vestermølle Møllelaug

Yara prisopgave henvendt til
5.000 landbrugsjournalister


"Hvordan skaffer vi mad til en stadig voksende verdensbefolkning? Kan vi fordoble landbrugets produktion inden 2050?"

Det er spørgsmålene i en ny prisopgave, som International Federation of Agricultural Journalists, IFAJ, har udskrevet i et samarbejde med Yara International ASA. IFAJ og Yara beder om svar ud fra et krav om, at landbruget skal være bæredygtigt.

IFAJ repræsenterer 5.000 medlemmer af fødevare- og landbrugsjournalistforeninger i 30 lande, heriblandt Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister. Fristen for deltagelse i konkurrencen er 15. juni. Svar kan gives på engelsk enten i artikelform, som radioprogram eller en TV/internetproduktion.

Vinderne findes af et dommerpanel på tre fra hhv Europa, Nord/Sydamerika og Asien/Australien/New Zealand/Afrika. Panelets europæiske deltager og formand er PhD, seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet.

Tre priser på hhv 3.000, 1.500 og 750 euro
Prisopgaven er muliggjort af en donation fra Yara. Der udpeges tre prisvindere, som får hhv 3.000, 1.500 og 750 euro. Bevillingen gør det muligt for IFAJ at betale alle omkostninger forbundet med projektet. Detaljer om konkurrencen kan læses på ifaj.org.

IFAJ-Yara prisopgaven vil blive gentaget i 2012 og 2013 med ny spørgsmål baseret på temaer - i 2012 "Landbrugets udfordring: Produktion af råvarer og mad under hensyntagen til klodens miljø" og i 2013: "Viden, ledelse, bioteknologi/GMO og bæredygtighed".

Vinderne vil blive præsenteret og fejret på IFAJs årlige kongresser - i september 2011 i Canada, i august 2012 i Sverige og i 2013 i Argentina.

IFAJ og Yara vil i 2013 evaluere samarbejdets forløb og resultater og træffe beslutning om evt. forlængelse.

Forståelse mellem producenter og forbrugere
Det er IFAJs formål at forsvare dets medlemmers ret til indsamling og udbredelse af information om landbrug og fødevareindustri i henhold til god etisk journalistik og at bidrage til en bedre forståelse mellem landbruget og andre sektorer i samfundet, specielt forbrugerne.

IFAJs præsident, redaktør Mike Wilson, Illinois USA, ser frem til et godt samarbejde med Yara International ASA og det uvildige dommerpanel. Han byder Yara-prisen velkommen som nyt medlem IFAJs konkurrencegruppe: "The Star Prize", sponsoreret af John Deere, "Photo Contest" sponsoreret af De Laval og Young Leaders Award" sponsoreret af Alltech. IFAJ sponsorerer selv en prisopgave, som fokuserer på æterbåren og netkommunikation.

Udfordringen: Højere udbytter og reduceret CO2-udledning
Yara International ASA, der med hovedsæde i Oslo og 7.600 medarbejdere ud over kloden er verdens største producent af mineralske gødninger, har repræsentationer i 50 lande og salg i 120 lande.
Selskabets informationsdirektør Bernhard Stormyr kommenterer:

"Yaras forsknings- og udviklingsprogram har fokus på optimering af såvel afgrødernes ydelse som kvalitet ved at bruge den rette mængde gødning på rette tidspunkter. Forskningsresultater, analyser og rådgivning tilbydes såvel Yaras partnere som landmandskunder. Alene ved at øge afgrødernes udbytter kan verden undgå at fælde yderligere regnskov og øge CO2-udledningen som følge heraf."

Det er Yaras mål at reducere udledningen af drivhusgasser i såvel produktions- som distributionsleddet. Der er iværksat et Carbon Footprint Garanti program i de nordiske lande. Det vil blive evalueret med henblik på videre implementering."

"Både IFAJ og Yara har globale netværk af landbrugsreportere. Vi tror, at vidensdeling er af vital betydning. Yara venter at blive både overrasket og få ny viden gennem prisopgavebesvarelserne."