Vestermølle Møllelaug

Canadisk vinder af
Vestermølle-opgaveCanadisk vinder af Vestermølle-opgave
Virtuelt Museum på Vestermølle ved Skanderborg Sø var idémæssig baggrund, da der på den internationale landbrugsjournalistsammenslutning IFAJs årsmøde i Guelph i Canada i weekenden blev uddelt tre priser for besvarelse af opgaven: "Kan vi fordoble verdens fødevareproduktion inden 2050?" Samme spørgsmål behandles af PhD og seniorforsker Henning Otte Hansen, Københavns Universitet, på Vestermølle Møllelaugs Virtuelt Museum. Det sker med baggrund i, at vi snart er syv milliarder mennesker på jorden og ventes at runde ni milliarder inden 2050. Der var én milliard på kloden i 1850 og seks milliarder i 2000. Med baggrund i, at et rigere Asien vil efterspørge kød i samme målestok som Europa og Amerika, forudser FN behovet for en fordobling af fødevareproduktionen over de næste knap 40 år.

IFAJ/Yara-pris Møllelaugets formand, journalist Jørgen Lund Christiansen, er dansk deltager i IFAJs årsmøder. Han fik på kongressen i Belgien sidste år til opgave om muligt at skabe grundlag for en pris. Norges store internationale koncern, Yara, tidligere en del af Hydro, finansierer konkurrencen. Det var, siger Jørgen Lund, oplagt at lade Vestermølle-emnet være den opgave, som journalister fra 30 demokratiske lande med ytringsfrihed blev indbudt til at behandle. Tre vindere blev på IFAJs årsmøde belønnet med 3.000, 1.500 og 750 Euro. Dommerkomiteen har deltagere fra Australien, USA og Danmark med Vestermøllemuseets skaber Henning Otte Hansen som formand. Han kunne i Canada fortælle, at der i bunken med besvarelser var mange gode og tankevækkende indlæg. Vinderopgaverne kan, på engelsk, læses på bl.a.www.ifaj.org og www.vestermollelaug.dk.

Tre milliarder døjer med sult eller fejlernæring Vinder af konkurrencen blev den canadiske journalist Alan Scholz, som i bladet Sustainable Futures, Bæredygtig Fremtid, har skrevet om Food Scarity - A Myth?, eller Mangel på mad - en myte? Dommerkomiteen fandt, at Scholz med sit spørgsmålstegn har turdet anfægte den udbredte opfattelse, at vi er på vej ind i en krise. Det konkluderes, at i en verden, hvor én milliard sulter og to milliarder er fejlernærede ér der mulighed for med en mindre energiindsats på samme tid både at øge fødevareproduktionen og reducere madspildet. Det udgør i vor del af verden en tredjedel af alle fødevarer og halvdelen i mange u-lande, fordi man her har dårlige dyrknings-, transport- og lagermetoder til glæde for bl.a. mus og rotter. Men - det vil kræve en kæmpeindsats at klare udfordringen. Andenprisen gik til Deanna Lush fra Australien, som i bladet Stock & Land har fokuseret på behovet for at satse på fødevarekvalitet i mindst lige så høj grad som kvantitet. Laura Rance sikrede Canada tredieprisen med en beskrivelse i bladet Winnipeg Free Press af mulighederne for at bekæmpe kommende fødevarekriser.

Næste års opgave Kan klodens landbrug føde en stadig større verdensbefolkning, når jorden også skal levere råmaterialer til produktion af bioenergi med henblik på udfasning af CO2-udslippet? Også denne problematik behandles på Virtuelt Museum på Vestermølle og er emnet for Yara/IFAJ-prisopgaven i 2012. Her findes vinderne på en kongres i Sverige. I 2013 er Argentina vært, og da gælder det et tredje Vestermølle-emne, nemlig ny teknologi, herunder det forsvarlige i at dyrke genmodificerede afgrøder på vore marker.

Fra prisoverrækkelsen i Niagara Falls ses her fra venstre Jørgen Lund Christiansen, direktør i Yara International Bernhard Stormyr, en af prisvinderne Leanna Rush fra Autsralien samt konkurrencens chefdommer Henning Otte Hansen.