Vestermølle Møllelaug


Tre Vestermølle-emner som
internationale prisopgaver


IFAJ underskrev aftalen med Yara International på organisationens årlige møde i de 30 medlemslandes eksekutivforsamling i Berlin 22. januar 2011.
I midten Jørgen Lund Christiansen, der har forhandlet aftalen mellem Yara og IFAJ, flankeret af til venstre IFAJs generalsekretær Owen Roberts, Canada, og kasserer James Campbell, Nordirland. Bagved fra venstre ses IFAJs præsident Mike Wilson, USA, og vicepræsident Markus Rediger, Svejts.

Informationsdirektør Bernhard Stormyr har underskrevet aftalen på vegne af Yara International.

Tre af de fire spørgsmål, der siden åbningen i 2010 har været sat til debat i Virtuelt Museums fremtidsafsnit på Vestermølle, blev i januar 2011 rundkastet til 5.000 fødevare- og landbrugsjournalister i 30 lande som prisopgave-spørgsmål til besvarelse i hhv 2011, 2012 og 2013.

Det skete, da den internationale sammenslutning af demokratiske landes nationale foreninger for fødevare- og landbrugsjournalister, IFAJ, i Berlin underskrev en aftale med det norske multinationale firma Yara International om finansiering af prisopgaven.
IFAJ står for International Federation of Agricultural Journalists. Formanden for Vestermølle Møllelaug Jørgen Lund Christiansen har været dansk deltager i IFAJs kongresser rundt om i verden hvert år siden 1999 og er også med i september 2011, når de tre første IFAJ/YARA-priser uddeles. Han har for IFAJ forhandlet aftalen med Yara International på plads.

Dansk chefdommer

Prisopgaven bedømmes at tre dommere fra Australien, USA og Danmark med Phd, seniorforsker Henning Otte Hansen som leder af holdet. Henning Otte er manden bag fremtidsdelen på Virtuelt Museum på Vestermølle.

Hvem der skal have Yara-priserne, afgøres af et internationalt dommerpanel på tre med danskeren PhD, seniorforsker Henning Otte Hansen, Københavns Universitet, som formand. Hans to kolleger er fra USA og Australien. Det er Henning Otte Hansen, der har lavet Vestermølles Virtuelt Museums fremtidsdel, hvor han selv giver bud på og lægger op til debat om de opgaver, som fødevare- og landbrugsjournalister ud over verden inviteres til at besvare.

Kun nationale foreninger fra lande med pressefrihed kan blive medlemmer af IFAJ. Journalister fra andre lande kan deltage i vedensorganisationens arrangementer som enkeltpersoner. Man ønsker ikke, at evt. statsstyrede organisationer skal have stemmeret på årskongresserne. Når det gælder udvælgelsen af vindere i de prisopgaver, som IFAJ administrerer, er sponsorer efter samme filosofi uden for indflydelse på, hvem der får priserne. Dommerkomitéerne skal sidde i såkaldt arms længde afstand fra prisgiverne.
Se mere under www.ifaj.org, klik contests and awards og derefter Sustainable Theme Award.