Vestermølle Møllelaug

Renovering Møllehuset 2009-2010


Møllehuset opført efter branden og katastroferegnen 29. juni 1909. Billedet er fra sommeren 2008, før nedbrydningen af huset begyndte sidst på året.
Noget umotiveret var der i det gamle Møllehus nordside af sydfløjen brugt ukurante sten større end traditionelle danske mursten. Det kan være rester fra en bygning ved eller under det gamle Skanderborg Slot. Stenene er indmuret på samme sted i det ny, gamle Møllehus.Møllehuset genopført efter de gamle tegninger efter totalrenoveringen 2009-2010.Syd for Møllehuset - hen over kanalen, der ledte vandet bort fra turbinen - var der en tilbygning med vaskerum og toiletter - gammeldags dasser.I 1909 blev Møllehuset tækket med træplader, senere kom der pap ovenpå og derefter hhv blikpandeplader og asbest. Ud mod Mølledammen var der "rigtige" asbestplader, som blev samlet, pakket ind og kørt til miljørigtig destruktion.Sådan ser Møllehuset ud fra syd-syddøst i dag. Mølledammen var i forsommeren 2010 under renovering, her ved kanalen, der fører vand ind i turbinetårnet.Forsommeren 2010. Mølledammen er oprenset og det ny dige etableret ned gennem den.Mølledammen med Møllehuset bagved, sommeren 2011.Nedbrydning af det gamle Møllehus. Januar 2009.Januar 2009. Nedbrydningen blev hurtigt klaret.Januar 2009. Der blev en del containerelæs til lossepladsen.


Fundamenet til den gamle stenkværn fra 1910 blev taget ud i ét stykke og er bragt tilbage igen og er stadig stol under kværnen.Dele af den gamle Møllebygning, februar 2009.Frivillige fra bl.a. Aktiv Fritid Skanderborg, Landboforeningens Seniorklub og Møllelauget renesede sten og frøs fingrene. Februar 2009.Sten fra byggeriet i 1909/10 - rensede og klargjorte til genbrug i Møllehuset anno 2009.Et hjørne af Møllebygningens nordfløj fik lov at stå, men måtte understøbes. Betonpladen forrest i billedet kom også væk.Klar til nybyggeri. Februar 2012.Kloakering ind gennem gården.Soklen til Møllehuset er støbtApril 2009, byggeriet er i gang


Betonkanonen kom adskillige gangeMaj 2009. Møllehuset tager form.


 
Maj 2009. Møllehuset tager form, kig mod Nordlængen.


 
Maj 2009. Møllehuset tager form, kig mod Laden, der nu også er udner renovering.Maj 2009. Møllehuset tager form, kig mod Sydlængen.Maj 2009. Murerarbejdet i gang, Møllehusets sydfløj.Maj 2009. Murerarbejdet i gang, Møllehusets nordfløj.Maj 2009. Murerarbejdet i gang, Møllehusets nordfløj.Juni 2009. Så langt var håndværkerne nået med Møllehuset, da der blev holdt rejsegilde både på denne bygning af Laden 11. juni.Medio juni 2009. Møllehuset set fra Mølledammen, der er tømt for vand, men fyldt med mudder og totalt groet til i ukrudt.Hovedtalere ved rejsegildet 11. juni var borgmester Jens Grønlund og Peter Gæmelke, som dagen før blev fejret for sin indsats som præsident for Landbrugsraadet ved en reception på Axelborg.
Gæmelke har fra første færd bakket op om Vestermølle-projektet, både med støttebrev til brug for fondsansøgninger og som medlem af bestyrelsen for Fællesfonden, der er en af Møllelaugets bidagydere.Juni 2009. Der mures på Møllehusets sydfløj - med ny sten fra Randers Tegl, da de gamle, rengjorde ikke slog til.Juni 2009. Der er kommet gavl på møde- og selskabslokalet i Møllehusets nordfløj.Juni 2009. Klar til opmuring i gavlen på Møllehusets nordfløj.August 2009. Mølleehuset er - næsten - under tag.Maj 2010.Juni 2011. Restaurant Vestermølle og Møllemuseet