Vestermølle Møllelaug

Renovering landbrugsbygningerne 2010-2011


Laden, sydgavlen, forår 2009Laden, Sydgavlen, sommer 2010Sommer 2009. Da taget var taget af Laden, kom dens trækonstruktion for alvor til sin ret.Detalje fra Ladens konstruktion, der efter renoveringen står som ved dens ibrugtagning i 1841.Endnu en detaljeAftenkig fra Laden ud over Skanderborg SøSætnignsrevne i den gamle Lade. Renoveringen har fået den væk - og der er kommet ny vinduer.Forår 2009. Landbrugsbygningerne omkring gårdspladsen før renoveringsarbejderne blev begyndtForår 2009. Før arbejderne på landbrugslængerne blev igangsat.Sommer 2011. Landbrugsbygnignerne omkring gårdpladsen, nu værksteder og mødelokaler for otte folkelige foreninger.Nordlængen, som den så ud frem til foråret 2010Nordlængen set fra nordvest før renoveringen.Sydlængen, som den så ud frem til foråret 2010Renoveringen af Nordlængen i gang sommeren 2010.Den renoverede Sydlængen set fra Sønderbækken i SydhavenSydlængen set fra Den gamle OddervejNordlængen og Laden samt placeringen af Stakladen/Bådehuset drøftes af arkitekt Gert Nielsen (til højre), Skanderborg Kommune, og projektchef Chr. Andersen, Realdania, sommeren 2010. Med på fotoet er også Realdania-medarbejderne Eske Møllerog Gitte U. Iversen.