Vestermølle Møllelaug

Indvielse af Sydlængen og
Nordlængen 15. april 2011Fredag 15. april blev en ny mærkedag for Vestermølle. De gamle landbrugsbygninger - Sydlængen og Nordlængen - stod færdige og blev indviet med manér.

Absolut hovedsponsor for denne del af Vestermølle og også for det samlede projekt, Realdania, var repræsenteret ved projektchef Chr. Andersen. For Skanderborg Kommune kom Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde, formanden for Kultur- og Borgerserviceudvalget Jens Grønlund og udvalgets øvrige medlemmer samt kultur- og borgerservicechefen samt repræsentanter for kommunens byggekontor og projektets arkitekter.

Gæsterne spiste sammen med Foreningen Vestermølles bestyrelse en beskeden frokost serveret af Restaurant Vestermølle i et af Møllelaugets mødelokaler. Efterfølgende var der fremvisning af alle foreningslokaler i de to bygninger, altså hos

  • Skanderborg Jagtforening
  • Skanderborg Lystfiskerforening
  • Vestermølle Haandværkerlaug
  • Livslang Idræt Skanderborg
  • Skanderborg Junior Sejlklub
  • LOFs Stenhuggerskole
  • Det Danske Spejderkorps Skanderborg Gruppe
  • Aktiv Fritid Skanderborg.
Kl. 15 var rigtig mange medlemmer af Vestermølles ni foreninger mødt, og det var tid at klippe den røde snor udspændt hen over gårdspladsen mellem Sydlængen og Nordlængen. Jobbet blev klaret af Chr. Andersen og Jørgen Gaarde i forening. Begge glædede sig over det resultat, som Vestermølles mange frivillige har fået ud af de penge, der er skaffet til Vestermølle-renoveringen.

En ny god dag på Vestermølle sluttede med, at alle Kultur- og Aktivitetscentrets ni foreninger samt Kompetencecentret i Stuehuset holdt Åbent Hus for hinandens medlemmer og alle øvrige besøgende.


Medlem af Foreningen Vestermølles bestyrelse og fundraiser for det samlede Vestermølle-projekt Jørgen Lund Christiansen bød velkommen. Borgmester Jørgen Gaarde, i midten, og projektchef Chr. Andersen talte og ønskede Vestermølles foreninger og medlemmer tillykke med dagen og de ny lokaler.
Mange var mødt frem til snoreklipstid - og mange flere var på vej efter arbejdsdagens slutning. Der var stort rykind på Vestermølle frem til aften.


Jørgen Gaarde og Chr. Andersen klippede, mens Foreningen Vestermølles formand Poul Kirk Andersen og Jørgen Lund Christiansen holdt ved snoren. Chr. Andersen blev så begejstret over resultatet, at kun en del af ham kom med på det efterfølgende billede.