Vestermølle Møllelaug

Hjertestarter fra Nordea-fonden

Nordea-fonden har ikke blot sikret Møllehusets renovering og ibrugtagning gennem millondonationer til Møllelauget. Fonden har også betænkt andre foreninger - og det samlede Vestermølle og dermed de 75.000 besøgende, der færdes her hen over året. Ved en sammenkomst i november 2010 i foreningslokalet hos Skanderborg Jagtforening på Vestermølle blev der overrakt hele tre cheks.

I midten ses formanden for Nordeas bankråd i Skanderborg/Hørning, Ole Larsen. Til venstre ses formanden for Hjerteforeningens lokalkomite Jørgen Viktor, der fik 18.000 kroner. Dem vekslede han på stedet til en hjertestarter, som det samlede Vestermølle fik foræret. Formanden for Foreningen Vestermølle, Poul Kirk Andersen, tog imod. Hjertestarteren er opsat i Restaurant Vestermølle, der er den lokalitet på stedet med længst åbningstid. Til højre ses formændene for hhv Skanderborg Lytfiskerforening Erik Fischmann og Skanderborg Jagtforening Peder Poulsen, der hver modtog 15.000 kroner til hhv etablering af Stryget ved Mølledammen og en lerduekastemaskine.