Vestermølle MøllelaugFolkelige Møder

Hvad skal vi bruge naturen til?
230 borgere, de fleste fra Skanderborg og Odder kommuner, men også en del fra Aarhus - og så
langt væk som Fredericia og Broager - fandt vej til Vestermølle 29. januar. Vestermølle Møllelaug,
Landboforeningen Odder-Skanderborg og naturfrednignsforeningerne i Odder og Skanderborg
havde sammen sat emnet Hvad skal vi bruge naturen til? under debat. Vestermølles største lokale,
Laden, blev samtidig afprøvet til et større arrangement - og bestod. Det blev en god aften, som
allerede har ført til tanker om etablering af en tradition, et folkeligt vintermøde på Vestermølle hvert
år i januar.
    Indledere var
  • Seniorforsker, PhD Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet
  • Landbrugsfaglig medarbejder i Danmarks Naturfrednignsforening, cand. agro. Thyge
    Nygaard
  • Professor Preben Bach Holm, Forskningscenter Flakkebjerg under Aarhus Universitet.

Vi gengiver her de power points, de tre indledere talte ud fra.

" Henning Otte Hansens indlæg (pdf)
" Thyge Nygaards indlæg (pdf)
" Preben Bach Holms indlæg (pdf)

Billeder fra mødet