Vestermølle Møllelaug

Åbent for besøg hele året


Besøgende ind fra gaden

Lukket mandag

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12-15

Lørdag og søndag kl. 13-16


Se folderen Vestermølle ved Skanderborg Sø - det oplagte gruppe-udflugtsmål.

Adressen er Oddervej 80 D, 8660 Skanderborg 
  • Entréen er 40 kroner, børn under 14 år har gratis adgang.
  • Grupperabatten er en gratis guide, som viser rundt på og fortæller om Vestermølle. I Møllehuset demonstreres bl.a. turbinen i drift, og der gives en historisk indføring i Virtuelt Museum samt lægges op til eftertanke vedrørende fremtidens udfordringer, når det gælder produktion af fødevarer og alternativ energi til en fortsat hastigt stigende verdensbefolkning.

Besøg og opgaver for skoleklasser og ungdomsuddannelser
Mens denne hjemmeside laves (juli 2011) er der drøftelser med repræsentanter for folkeskolen og ungdomsuddannelserne om klasssebesøg med baggrund i konkrete opgaver bl.a. i fagene:
  • Historie
  • Aktuelle Samfundsforhold
  • Natur og teknik
Vi regner med at have tilbud til folkeskolens ældste klasser, efterskoler, høj- og landbrugsskoler samt ungdomsuddannelserne færdigudviklet i efteråret 2011. Kontakt os for at høre nærmere.

Grupper af mindre børn
Historien bag Chr. 6's Vildtbanesten fra 1743 fænger også hos yngre børn.

Vestermølle modtager også mindre børn på besøg - fra større børnehavebørn til 4. evt. 5. klasse, herunder hold fra SFO. Vi fortæller om kongernes vildtbaner med udgangspunkt i Skanderborg Slots jagtdistrikt, der gik fra Viborg til Horsens. Der køres med turbinen, så børnene kan se "vandkraft blive til lys" og trække kværnen, og vi går tur ved mølledammen samt i haven mod søen ved Riddersalen. Et besøg vil her typisk "kun" være på en time. Madpakken kan spises på Vestermølle. Før eller efter kan der vandres ad Sporet ved Vestermølle. Klasse/hold-betalingen er 250 kroner. 

Møder, seminarer og private fester

Hen over året holdes der mange møder, seminarer og private fester i Møllelaugets lokaler og på Restaurant Vestermølle. Ofte begynder et arrangement eller en privat sammenkomst med f.eks. en times rundvisning i Møllelaugets museumslokale samt Virtuelt Museum. Møllelaugets guide tager over, når værten har budt sit selskab velkommen - og evt. også har budt på en velkomstdrink, som restauranten gerne serverer i museet. 

Restaurant Vestermølle har telefon 8652 2000 * 3038 1841 * 3038 1831 
Se også www.restaurantvestermolle.dk, klik Vestermølle