Menu

Okker-galleri og naturrum

i "svævende" Exner-hus

image

Valborgaften, lørdag 30. april, åbnes et kombineret okker-galleri og et naturrum i en ny bygning, der "svæver" halvanden meter over en okkerdam på Vestermølle ved Skanderborg Sø. Huset, der er tegnet af arkitekt Anna Mette Exner, hviler på kun tre punktfundamenter klos op ad en okkerholdig bakke i fredsskov.


Adgang til helbredende kildevand

Fra Okkerhytten er etableret adgang til Jernkilden - en helligkilde, hvis vand i århundreder, siges det, har haft helbredende kraft. Især Valborgaften og Sankt Hansaften var der god virkning mod bl.a. lammelse, øjensygdomme, tæring - og kærestesorg. Den helbredte lod krykker og stokke tilbage, eller gik med en ny kæreste i hånden. Måske har kilden stadig sin virkning? Eurofins, certificeret laboratorium, har taget prøve og siger, vandet kan drikkes uden problemer, selvom smagen af jern er tydelig. Måske er det i det lys, kildens kraft skal ses, da en voksen hvert døgn "taber" et gram jern, som skal erstattes.


Okker - jordens maling kloden rundt

Overalt i verden findes der okker, jordfarver, som mennesker gennem 40.000 år har brugt til først hulemalerier og siden i farveindustrien. Okker er en blanding af ler og jern, som efter fravaskning af ler kan bearbejdes til pigment. På Vestermølle fortælles historien på billedplancher og touch-skærme, og den besøgende kan se og røre ved okker. Det pibler med kildevand ud i okkerdammen døgnet rundt.

Udstillingen beskriver også, hvordan okker nogle steder kan være et problem i miljøet, bl.a. for fisk i vandløb.


Jernproduktion i Danmark

For 2500 år siden blev Danmark selvforsynende med jern. Frem til cirka år 1600 var myremalm med et jernindhold på 30-40 pct. råstoffet til udvinding i ovne, hvor trækul sikrede temperaturer på op til 1300 grader. Også den historie fortælles i Okkerhytten på Vestermølle.


Naturrum efter ide fra Friluftrådet

Okkerprojektet koster 1,2 millioner kroner og er muliggjort ved midler fra Vestermølle Møllelaug, Foreningen PlanDanmark, Lokale- og Anlægsfonden, Skanderborg Kommunes Skønpulje og Friluftsrådet. Bygningen fungerer også som naturrum - det ottende af sin slags i Danmark og etableret efter vejledning fra Friluftsrådet. Formålet er at understøtte naturformidling og friluftsliv samt vise lokalt særpræg. Den "svævende" hytte - man skal ad broer over okkerdammen for at komme til galleriet - ligger ved start og slut på en 4,4 km. vandring, Sporet ved Vestermølle. Det går langs Sønderbækken gennem skov og over marker og med et fantastisk kig ud over hele Søhøjlandet undervejs. Med okkerfortællingen oveni formidles der lokalt særpræg.


Helbredende kildevand til Bent Hansen

Snoreklippere Valborgaften på Vestermølle er Kjeld Larsen, formand for Foreningen PlanDanmark, samt regionsråds- og sygehusformand Bent Hansen - som er blevet tilbudt gratis leverancer fra Jernkildens måske helbredende vand. Indvielsen markeres også på anden måde, bl.a. ved indslag fra Niels Ebbesen koret og afsluttende Valborgbål ved søbredden. Her fortæller formand for Skanderborg Museum Jørgen Lorenzen om tro, overtro og vantro gennem tiderne.


Billedtekster:

Okkerhytten på Vestermølle ved Skanderborg Sø.

Jernkilden, Vestermølles hellige og nu tilgængelige kilde, hvis vand efter sigende har helbredende kraft.The South African Opera Ensemble på VestermølleLæs mere 500 års historie og fremtiden .docx
Læs mere Produktiones skal fordobles .docx
Læs mere Grovvarenyt .pdf

Guidede gruppebesøg


Kontakt: Jørgen Lund Christiansen
4050 0333
jlc@jlundc.dkMøllehusets virtuelle
udstillinger og vidioer


MAD TIL ALLE, bæredygtigt, uden dogmer


En vægavis med illustrerede plancer samt baggrundsartikler og videoer

Virtuelt Museum:


  • Vestermølle - 500 års Danmarkshistorie
  • Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, - manden bag andelsbevægelsens og landbrugets organisering og udvikling

  • Fremtiden

Videoer med debatoplæg:


Det kommende okkermuseumKom og besøg os - åbet for grupper ugens syv dage fra 08 til 22. Kontakt Jørgen Lund Christiansen på 4050 0333 eller jlc@jlundc.dk
På en guidet rundvisning kommer vi omkring Vestermølles historie og karakteristiske, nyrenoverede bygninger, bl.a. Møllehuset, Laden og Riddersalen samt vildtbanestenen og stødhæverten. I mølleriet starter vandturbinen, der bl. a. trækker jævnstrømsgeneratoren og den gamle stenkværn.
Passer det ind i programmet, står Restaurant Vestermølle - www.restaurantvestermolle.dk, 8652 2090 - klar med kaffe/rundstykker, frokost, eftermiddagskaffe og/eller middag.

Se folderen Vestermølle ved Skanderborg Sø - det oplagte gruppe-udflugtsmål
og læs mere under Besøg
Kontakt Jørgen Lund Christiansen på 40 50 03 33,
eller på jlc@jlundc.dk

Besøgende ind fra gaden

Tirsdag, onsdag torsdag: 14-17
Lørdag: 13-17
Søndag:11-17
Mandag og fredag lukket

Besøgende, som kommer ind fra gaden, bedes checke åbningstider under Besøg

Restaurant Vestermølle har telefon 86 52 20 00.
Se også www.restaurantvestermolle.dk


Andre om Vestermølle

Halvtimes TV-udsendelse om VestermølleRealdanias film om Vestermølle
Det gule land
(Quick Time skal være installeret)


Vestermølle-mel

Den gamle stenkværn, trukket af CO2-fri vandkraft,
maler fuldkornsmel af dansk konceptavlet kvalitetshvede.
Kan købes i Museet og Restauranten.
Velegnet til brød, boller, pandekager, panering af fisk - og som værtindegave.
Se folderen om mel

Opskrifter1.doc
Opskrifter2.doc
opskrift 3.doc
opskrift 4.doc
opskrifter-5.doc
opskrifter-6.doc
opskrifter-7.doc
opskrifter-8.doc
opskrifter-9.doc
opskrifter-10.doc